Informatie Waterpoort naar Rome

Hier leest u meer over onze doelstellingen en aandachtspunten.
Wilt u tevens toegang tot het afgeschermde deel schrijft u zich dan vrijblijvend in als “Vriend van de Stichting”.
inschrijven

Onze doelstelling

Wij zijn van mening dat er wat moet gebeuren om de Haven van Oudenbosch weer positief op de kaart te krijgen en het negatieve imago om te buigen naar één van de mooiste havens aan De Mark en Dintel.

 • De haven van Oudenbosch die rijkdom te geven die het verdient.
 • Een groene omgeving waar wonen en recreëren centraal staan.
 • Een bruisende haven als PAREL van Oudenbosch.

Stichting Waterpoort naar Rome werkt nauw samen met de Gemeente Halderberge met als doel om de nieuwe visie voor de haven te willen realiseren binnen een termijn van 5 jaren.

In onze eerste aanzet hebben wij een stappenplan en compleet voorstel voor de herinrichting c.q. vernieuwing opgemaakt en voorgelegd aan betrokken instanties.

Waterpoort naar rome

Aandachtspunten

Beleving

Om de beleving van de haven van Oudenbosch te versterken zetten wij in op het realiseren van:

 1. Een autovrije(luwe) havenplein aan de kop van de Haven. Waar verbinding tussen Water en Land tot leven komt. Een betere verbinding tussen de haven met het winkelgebied en het religieus cultureel erfgoed zal bijdrage aan ons toeristisch product en economische vitaliteit.
 2. Een goed bereikbaar en specifiek ingericht servicepunt waarin het nieuwe havenkantoor met alle faciliteiten alsmede horeca invulling zal krijgen.
 3. Wandelroute die het mogelijk maakt de haven optimaal te beleven. En te verbinden met het kernwinkelgebied en het cultureel religieus erfgoed.
 4. Story-telling door het zichtbaar maken en herbeleven van de rijke (turf)geschiedenis van Oudenbosch
  middels kunst en cultuureducatie.
 5. Voorzien van watersportfaciliteiten.
  Denk u hierbij bijvoorbeeld aan het verhuur van (elektrische) sloepen, kano’s e.d..

Waterkwaliteit

De laatste jaren wordt de haven geteisterd door botulisme, blauwalg en wordt er veelvuldig grijswater geloosd op het oppervlaktewater.
Blauwalg is een breed gedragen probleem waar we gezamenlijk een opgave hebben om onze waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in de haven te vergroten hebben wij in ons plan ontharding en vergroening van de pleinen en de vergroening van de damwanden inzichtelijk gemaakt.
Verhogen van de biodiversiteit in de haven zal o.a. bijdrage aan een beter woonklimaat.

Veiligheid

Naar onze mening dient er een goede balans te zijn in de beveiliging van de steigers en de algemene toegankelijkheid van onze haven.
Natuurlijk moeten alle boten een veilig thuis hebben, maar dat mag niet ten koste gaan van de beleving in de haven.
Ook de overlast door ongewenste bezoekers en het achterstallige onderhoud heeft hierbij de aandacht.

Beheer

Het beheer van de haven zal vanaf April 2024 opnieuw worden ingevuld. Er zal samen met de gemeente Halderberge gekeken worden naar nieuwe exploitatiemogelijkheden voor de haven van Oudenbosch.
Stichting Waterpoort naar Rome zal hiervoor betrokkenheid vragen bij het opstellen van het nieuwe Programma van Eisen, waar wij het belangrijk vinden dat afspraken rond onderhoud, beheer en veiligheid goed worden gewaarborgd.

Wie zijn wij?

De Waterpoort naar Rome bestaat uit enthousiaste vrijwilligers.
Gedreven om de schoonheid van Oudenbosch – en in het bijzonder onze haven – met anderen te willen delen.

Koos van der klundert

Koos van der klundert

Voorzitter

Bij onze eerste bespreking werd al snel duidelijk dat we de gezelligheid en veiligheid in onze haven het belangrijkst vinden. Ik voelde me direct aangesproken en heb dan ook toegezegd om er voor te gaan om onze plannen te behalen. Ik sta dagelijks te popelen om met dit prachtige team aan de gang te zijn om de eerste successen zichtbaar te maken.
Mariska Riemens

Mariska Riemens

Secretaris

Als trotse inwoner van ons koepelstadje wil ik mij inzetten voor een bruisende haven als PAREL van Oudenbosch. Een initiatief gedreven door de wens om de schoonheid van Oudenbosch met andere te kunnen delen. Met mijn deelname aan de Waterpoort Academy 2022 heeft deze droom nog meer invulling gekregen.
Wim Diepstraten

Wim Diepstraten

Penningmeester

Ik woon aan de tweede havenkom met uitzicht op de haven, het havenkantoor en de prachtige treurwilgen aan de havendijk.
Helaas zie ik ook dat de haven de laatste jaren achteruit gaat. Na enige aarzeling, ik ben immers geen watersporter, heb ik toegezegd mijn steentje bij te dragen .

Marcel Cloosterman

Marcel Cloosterman

Content manager

Als aanwonende, watersporter en ook nog nautisch werkzaam ben ik behoorlijk betrokken bij water. Toen ik in 2020 de eerste flyer las, heb ik mij gemeld bij dit initiatief om te sparren over verbeteren van de haven en het gebied er omheen.
Ik ga mij voornamelijk bezig houden met het informeren van onze leden via het Blog op deze website en andere media.

Kees van Nispen

Kees van Nispen

Accountant

Als bewoner in het Havengebied wil ik me inzetten voor een fijne, veilige en gezellige leefomgeving waarbij de haven als centraal en bruisend punt is gelegen. Het moet voor bewoners van Oudenbosch en bezoekers aan Oudenbosch een fraai gebied worden om te vertoeven.

Bauke Riemens

Bauke Riemens

Motivator

Fanatiek watersportliefhebber en het water in mijn achtertuin. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in 2020 zijn opgestaan om de haven van Oudenbosch weer nieuw leven in te blazen. Het initiatief werd omarmd met positieve energie en inspiratie.
Wilco Prinse

Wilco Prinse

Bij goed weer ben ik nergens zo graag als op of aan het water. Als aanwonende en ligplaatshouder heb ik de haven de laatste jaren helaas behoorlijk achteruit zien gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met deze gedreven club mensen de haven van Oudenbosch weer een nieuwe start gaan geven. Een haven die aanmoedigt om al het moois dat onze gemeente te bieden heeft te gaan ontdekken.
Ronald Boot

Ronald Boot

Multimedia manager

Als fervent watersport liefhebber en ligplaatshouder gaat de haven van Oudenbosch mij aan het hart. Kan ook bijna niet anders met zo’n achternaam natuurlijk. En als ik kan helpen ons mooie dorp naar een beter plan te brengen zal ik het zeker niet laten. Dus me aansluiten bij deze mooie club mensen was een logische stap.